2003 yılında kurulan ILHANLI/BASER Hukuk Bürosu, müvekkillerine özellikle şirketler, sözleşmeler, kişisel verilerin korunması, ortak girişimler, birleşme ve devralmalar, start-uplar, iş hukuku düzenlemeleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, e-ticaret ve internet hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

ILHANLI/BASER Hukuk Bürosu ekibi, müvekkillerine İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerinde destek vermekte olup, referanslarımız arasında Türk ve çokuluslu şirketlerin yanısıra farklı ülkelerin Türkiye'de bulunan temsilcilikleri de bulunmaktadır.

Uluslararası Çalışmalar

İlhanlı Hukuk Bürosu, stratejik ortaklıkları ve mevcut bağlantıları ile tüm dünyadan hukuk büroları ile bağlantılı olup, müvekkillerinin gerek doğrudan farklı bir ülkedeki süreçleri gerekse farklı ortaklarla birlikte sınır ötesi işlemlerdeki ihtiyaçlarını tek bir kanal üzerinden çözüme ulaştırabilmektedir.

Büromuza ilişkin detaylı bilgi için "Hakkımızda" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başlıca Faaliyet Alanları

Şirketler Hukuku ve Yatırımlar

Büromuz şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ile yönetim kurulu toplantılarının organize edilerek kararların hazırlanması, ticari süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, üçüncü kişilerden gelen sözleşmelerin incelenmesi ve revize edilmesi, ticari davaların takibi, şirketlerin yatırım süreçlerinin takibi ile birleşme ve devralmalar konularında müvekkillerine en geniş kapsamda destek verebilmektedir.

Müvekkillerimize yatırım süreçlerinde gerek yatırımcı gerekse girişimci tarafın takibi, pay devir ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, ortak girişimlerin kurulması ve ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması konularında çok sayıda işlemde görev almış ekibimiz tarafından hizmet verilmektedir.

Yeni Nesil Ekonomi

İlhanlı Hukuk Bürosu ortakları, e-ticaret mevzuatına uyum, kişisel verilerin korunması programları, erişim engellemeler, alan adı uyuşmazlıkları ve bilişim hukukuna ilişkin diğer hususlarda yoğun bir şekilde çalışmakta olup önemli şirketlere bu kapsamda hizmet vermişlerdir. Büro tarafından ayrıca ödeme kuruluşları ve e-para şirketlerine BDDK nezdinde lisans süreçleri ile faaliyetlerine yönelik hukuki destek vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka ve patent vekili olarak kayıtlı ortaklarımız tarafından müvekkillerimize, marka ve tasarım tescil başvuruları, itiraz süreçlerine ilişkin işlemler, eser, patent, marka, tasarım gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, tecavüzlerin engellenmesi, hukuki ve cezai dava süreçlerinin takibi ile lisans sözleşmelerine dahil her türlü sözleşmenin hazırlanması konusunda hizmet verilmektedir.

Faaliyet kapsamımıza ilişkin daha detaylı bilgi için "Çalışma Alanları" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İletişim

Adres

Atatürk Cad. N.35/9 34734 Kadıköy-İstanbul

E-Mail

info@ilhanlibaser.com

Telefon

+90(216)4071777

Fax

+90(216)4071778