Şirketler Hukuku

Büromuz şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ile yönetim kurulu toplantılarının organize edilerek kararların hazırlanması, ticari süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, üçüncü kişilerden gelen sözleşmelerin incelenmesi ve revize edilmesi, ticari davaların takibi, şirketlerin yatırım süreçlerinin takibi ile birleşme ve devralmalar konularında müvekkillerine en geniş kapsamda destek verebilmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar

Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka ve patent vekili olarak kayıtlı ortaklarımız tarafından müvekkillerimize, marka ve tasarım tescil başvuruları, itiraz süreçlerine ilişkin işlemler, eser, patent, marka, tasarım gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, tecavüzlerin engellenmesi, hukuki ve cezai dava süreçlerinin takibi ile lisans sözleşmelerine dahil her türlü sözleşmenin hazırlanması konusunda hizmet verilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde bulunan tüm kişileri ilgilendiren temel kurallar ortaya çıkmış olup, şirketlerin ağır idari ve cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için veri işleme süreçlerini mevzuata uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Büromuz, bu konudaki spesifik deneyimi ile uyumlulaştırma programları yürüterek öncelikle mevzuata uygun süreçlerin geliştirilmesini akabinde de veri işlenmesini hukuka uygun hale getirecek çalışmalar yapmaktadır.

Yatırımlar ve Ortak Girişimler

Müvekkillerimize yatırım süreçlerinde gerek yatırımcı gerekse girişimci tarafın takibi, pay devir ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, ortak girişimlerin kurulması ve ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması konularında çok sayıda işlemde görev almış ekibimiz tarafından hizmet verilmektedir.

Sözleşmeler

Müvekkillerimizin tüm tip sözleşmelerinin incelenmesi ve revize edilmesi, her türlü yeni sözleşmenin hazırlanması ve karşı taraflarla müzakeresi süreçlerinde destek verilmesi, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki süreçlerin yürütülmesi, sözleşmelerin feshine ilişkin hususlarda hizmet verilmektedir.

İş Hukuku

Müvekkillerimizin işe alım prosedürleri, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işten çıkarma süreçleri, şirket iş politikalarının belirlenmesi, gizliliğin ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Gümrük Hukuku

Büromuzun kurucu ortağı Av.Metin İlhanlı'nın 25 yıllık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve 14 yıllık avukatlık tecrübesi ile şirketlerin ithalat ve ihracat süreçlerine ilişkin gümrük ve vergi idareleri tarafından düzenlenen cezalar ile kaçakçılık davaları dahil tüm idari, hukuki ve cezai süreçlerin takibi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Dernek ve Vakıflar

Dernek ve vakıfların kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üyelik süreçlerinin ve tüzüklerin hazırlanması, üyeliğin sonlandırılması, iktisadi işletme kurulması işlemleri konusunda destek verilmektedir.

Gayrimenkul

Müvekkillerimize gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkullerin üzerinde ayni hak tesis edilmesi, gayrimenkul projelerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konularında hukuki danışmanlık verilmektedir.

Start-Up

Yeni kurulan girişimlerin şirketleşmesinde, kurucu ortakların kendi aralarındaki ilişkiler ile sonrasında şirkete yatırım yapacak melek yatırımcı ve risk sermayesi grupları ile kurulacak ilişkilerde, yatırım süreçlerinde, bilişim, e-ticaret ve diğer konularda destek verilmesinde sahip olduğumuz deneyim ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

E-Ticaret

E-ticaret sektöründe yer alan tüm şirketlere, e-ticaret sitelerinde yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve benzeri yasal metinlerin hazırlanmasında, şirketlerin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a uygun hareket etmeleri için gerekli uyum çalışmalarının yapılmasında, ticari ileti gönderimlerinde her türlü desteği sağlamaktayız.

Ödeme Sistemleri

Yeni ekonominin temel taşlarından olan ödeme sistemleri kapsamında büromuz ödeme veya e-para kuruluşu olarak faaliyet göstermek isteyen şirketlere BDDK nezdinde alınması gereken lisans, sonrasında faaliyetin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, ödeme kuruluşları ile çalışmak isteyen şirketlere destek hizmetleri sunmaktadır.

Bilişim Hukuku

Günümüzde tüm şirketleri ilgilendiren ve internet üzerinden satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın her şirketi ilgilendiren erişim engellemeler, toplu erişim sağlayıcı sıfatı nedeniyle yapılması gerekenler, bilişim sistemleri ile yazılımların satılmasına ve kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, yazılımlara ilişkin lisanslar gibi geniş bir kapsamda hizmet vermekteyiz.