Kuruluş aşamasında olan girişimcilere kuracakları şirketin türü, pay sahipleri sözleşmesi, hisse senedi opsiyon planlaması, genel kurul ve yönetim kurulu kararları, danışmanlık ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, fikri mülkiyet haklarının korunması, kişisel verilerin korunması gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kurucularla yakın bir şekilde çalışarak yatırımcılar ile kurucular arasında çıkabilecek muhtemel çatışmaları en aza indirmeye odaklı hisse yapılandırmalarıyla şirketlerinin menfaatini korumalarına yardım ediyoruz.

Şirketlerin sermaye artırım arayışlarında ve yürütmekte oldukları tohum ve melek yatırım turlarında mümkün olan en sağlıklı yapıları oluşturmaları adına yatırımcılarla ve kurucularla yakından çalışıyoruz.

Türkiye’nin köklü girişimleriyle uzun yıllara dayanan derin deneyimlerimiz sayesinde, müşterilerimizin potansiyel yatırımcılarıyla kuracakları finansal yapıları her iki taraf için de mümkün olan en hızlı ve uygun çözümlere dönüştürmelerinde yardım ediyoruz.

Kuruluş aşamasından itibaren destek olduğumuz şirketlerin hukuki ve ticari denetimlerinin en hızlı şekilde yürütülebilmesine önem vermekteyiz, bu sayede şirketlerin yatırım süreçlerinin maliyet ve zaman bakımından minimuma indirilmesine yardımcı oluyoruz.

Kuruluş aşamasından itibaren, girişimlerin ya da kurucuların korumak istedikleri ürün, teknoloji ya da tasarımların sınai mülkiyet haklarının korunması adına gerekli hizmetleri vermekteyiz.

Ekibiniz içerisinde iş sözleşmesi kapsamında çalışan kişilerin ya da dışarıdan aldığınız destek hizmetlere ilişkin gerekli gizlilik ve sır saklama sözleşmelerini hazırlayarak dışarıya çıkmasını istemediğiniz her türlü ticari sırrı korumanız için gerekli hukuki önlemleri alıyoruz.

Girişiminiz büyüdükçe markanız da paralel olarak büyür ve değer kazanır. Erken dönem girişimlerin bu konuları ciddiye alarak ürün ve hizmetlerini rakiplerinden ayırmak adına gerekli adımları atmaları sonraki aşamalarda girişim için hayati öneme sahip olabilir, bu gerekli adımları atmanızda ve tüm sınai mülkiyet haklarınızı korumanız konusunda sizlere destek olmaktayız.

Yatırımcı tarafında ise, yatırım süreçlerinizde ilgilendiğiniz şirketlerin gerekli hukuki durum tespit incelemelerinin yapılması ve bu denetimlere ilişkin raporlamaların hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Pay devir sözleşmeleri, iştirak ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve yatırım yapılacak şirketlerle bu sözleşmelerin müzakere edilmesi, kompleks pay sahipliği yapılarının ve yatırım süreciyle alakalı olabilecek yediemin sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerin hazırlanması konularında hukuki destek veriyoruz.

 

Startup ekosistemine ilk adımlarını atan bir girişimci de olsanız, deneyimli bir yatırımcı da olsanız her türlü sorunuz için ve sizleri daha yakından tanımamız adına startup@ilhanlibaser.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Girişimlere yönelik hizmetlerimiz:

 • şirket kuruluşu,
 • girişim fonlaması,
 • ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi,
 • ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • kişisel verilerin korunması
 • know-how'ın korunması ve gizlilik sözleşmeleri
 • fikri ve sınai mülkiyet (telif, marka, tasarım tescilleri
 • yazılım ve lisans sözleşmeleri
 • gizlilik sözleşmeleri
 • özel nitelikli düzenlemeler (e-ticaret, seyahat&konaklama ve benzerleri)
 • düzenleyici kurumlarla ilişkiler (BDDK, KVKK ve benzerleri)
 • çalışan hisse opsiyonu dahil olmak üzere iş hukukuna ilişkin hususlar
 • hisse satışları

Yatırımcılara yönelik hizmetlerimiz:

 • hukuki durum tespit incelemesi (legal due diligence) ve raporlama
 • yatırım ve çıkış süreçlerinin yapılandırılması
 • yatırıma ilişkin iştirak ve pay sahipleri dahil olmak üzere tüm dokümantasyonun hazırlanması
 • ortak girişimler (joint ventures)
 • dava ve tahkim süreçleri
 • finansmanın yeniden yapılandırılması
 • hisseye dönüştürülebilir borç sözleşmeleri
 • ara yatırım süreçleri