ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Deneyimlerimiz

Kurumsal danışmanlıktan Şirket değerleme raporlarının oluşturulmasına, ticari sözleşmelerin hazırlanmasından büyük çaplı birleşme ve devralma süreçlerinin yürütülmesine, ticari marka tescillerinden kompleks dava süreçlerinin takibine kadar birçok alanda müvekkillerimize ve danışanlarımıza hizmet sunmaktayız

ILHANLI/BASER olarak bugüne kadar ulusal ve uluslararası boyutta 100’ün üzerinde yatırım projesinde müvekkillerimizi ve danışanlarımızı temsil etmiş bulunmaktayız. Müvekkillerimize ve danışanlarımıza yatırım süreçlerinin ön protokol müzakerelerinden, değerleme raporunun hazırlanması hizmetlerine, hisse alım sözleşmelerinden yatırım kapanış işlemlerine kadar, ulusal ve uluslararası yatırım süreçlerinin tüm aşamalarında hizmet vermekteyiz.
Şirketlerin kurumsal, yapısal ve yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda deneyimli ekibimizle her türden şirketin kısa süre içerisinde olağan ve olağanüstü genel kurullarının organize edilmesi, yönetimin kurulu kararlarının hazırlanması hususlarında hizmet vermekteyiz. Bunun yanında geniş bilgi birikimimizle tipik ve atipik Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde Müvekkillerimize destek vermekteyiz.
Verilerin korunması ve ilgili hukuki düzenlemelere uyumluluk konularında Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından biri olarak müvekkillerimize ve danışanlarımıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Koruma Tüzüğü (GDPR)’a uyum noktasında, bilişim teknolojileri dahil olmak üzere, gerekli her türlü desteği sağlamaktayız.
ILHANLI/BASER, Gümrük Bakanlığı’nda ve özel gümrük müşavirliği şirketlerinde sahip olduğu 40 yılı aşkın deneyimiyle gümrük hukuku alanında Türkiye’nin en önde gelen hukuk bürolarından biridir Sahip olduğumuz bu tecrübe ile siz değerli müvekkillerimizin karşılaşabileceği gümrük hukuku kaynaklı idari cezalar ve vergi cezaları konularında kapsamlı hizmet vermekteyiz.
İş hukuku düzenlemeleri şirketlerin günlük işleyişinde karşılaştıkları en önemli alanlardan biridir. İş hukuku alanında yenilenen güncel mevzuatlar ve yargı kararları ışığında siz değerli müvekkillerimizin karşılaşabileceği problemlerin çözümü için hizmet vermekteyiz.
ILHANLI/BASER olarak Müvekkillerimize başta ticari davalar ve icra takipleri olmak üzere, iş hukuku, fikri sınai mülkiyet hukuku, gümrük mevzuatı kapsamında karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların dava yolu veya alternatif çözüm yolları ile çözülmesi sürecinde dava takibinde uzman avukat ekibimizle birlikte hukuki hizmet vermekteyiz.
Fikri Mülkiyet Haklarının korunması ve taklit ürünler konusunda önemli bir geçmişe sahip olan Türkiye’de kamu otoriteleri tarafından çeşitli olaylarda Fikri Mülkiyet Hakları uzmanı olarak görevlendirildiğimizden hareketle dün olduğu gibi bugün de müvekkillerimiz ve danışanlarımızla bağlantılı olan markaların, tasarımların ve edebi eserlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Bilişim sektöründeki gelişmelerin günümüzdeki ve gelecekteki öneminin farkında olan ve bu sektörde hizmet gösteren çok sayıda kurum ve kuruluşa danışmanlık sağlayan bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize ve danışanlarımıza Bilişim Teknolojileri projelerinin hukuki alt yapısını hazırlarken her projenin kendine özgü şartlarını ve özelliklerini de göz önünde bulundurarak hizmet vermekteyiz.
AB uyum süreçleri kapsamında e-ticaret ve elektronik ödeme sistemleri konusunda katı bir düzenleyici sistemi benimseyen Türkiye bu hizmetlerin verilebilmesi için çeşitli lisansların alınması zorunluluğu getirmiştir. Bu kapsamdan bugüne kadar onlarca şirketin ödeme hizmeti lisans başvuru süreçlerini yürüten hukuk büromuz güncel düzenlemeler kapsamında ödeme hizmeti elektronik para kuruluşlarına hizmetlerine devam etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi EU/95/46 EC’nin etkisi altında hazırlanmış olmakla birlikte ayrıca birlik içerisinde bu direktifin yerini alan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu hükümler de içermektedir. Kanun Türkiye’de yürürlüğe giren ilk kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme olması nedeniyle kişisel verilere erişenlerden bu verileri depolayanlara, kişisel verileri kullananlardan bu verilerin aktarımlarını yapanlara kadar tüm gerçek ve tüzel kişiler için birçok düzenleme ve yükümlülük getirmiştir. İlhanlı/Başer hukuk bürosu olarak mevzuata uyum için müvekkillerimizin ve danışanlarımızın gerçekleştirmesi gereken idari ve hukuki aksiyonların belirlemekte ve bu uyum süreçlerini baştan sonra onlarla birlikte yürütmekteyiz. Konuyla ilgili sorularınızı kvkk@ilhanlibaser.coım adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.

GİRİŞİMCİLİK VE YATIRIMLAR

ILHANLI/BASER olarak başlangıç veya sonraki aşamalarda bulunan girişimlere kurulacak şirket tipi başta olmak üzere danışmanlık vermekte olup girişim şirketlerinin pay sahipliği sözleşmeleri, pay opsiyon planları, yönetim ve genel kurul kararları, gizlilik sözleşmeleri ve girişimle ilgili kişilerin verilerinin korunması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Girişimlerin tohum ve melek finansman turlarıyla sermaye artırım süreçlerini en sağlıklı şekilde yapılandırmalarını sağlamak amacıyla hem yatırımcılara hem de girişimcilerle iş birliği içerisinde çalışmaktayız. Bunun için girişim finansmanı sürecinde girişimin yasal dokümantasyon ve değerleme süreçlerinin doğru zamanda yapılması ve mali açıdan verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla ilgili girişimin yasal yapısına ve yürürlükte olan mevzuatlarla uyumluluğuna özel bir önem göstermekteyiz. İster yeni başlayan bir girişimci ister deneyimli bir yatırımcı olun, projeniz ve beklentileriniz hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için lütfen startup@ilhanlibaser.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.